Jakých chyb se doma při bouřce vyvarovat?

Spotřebiče 15. května 2019 | 10:26 — Anna Novotná
Při bouřce doprovázené blesky je v bytech vždy ohrožena elektronika. Pokud se chcete poškození elektroniky vyhnout, měli byste vědět, jak ji před úderem blesku uchránit. Spousta lidí se v této souvislosti stále dopouští mnoha chyb.
Dalších 5 fotografií v galerii
Úder blesku může v domě napáchat hodně škody / Shutterstock

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že nebezpečí nehrozí jen při přímém úderu blesku do budovy, ale také při blesku mezi mraky, nebo při úderu blesku do elektrických vedení i velmi vzdálených od objektu. I při úderu blesku do kovových neelektrických předmětů, do stromů nebo dokonce i pouze do země, může dojít k přenesení přepěťového impulsu na elektrická vedení.

Při blesku pronikají do všech metalických vedení přepěťové impulsy o velikosti několik jednotek až několik stovek tisíc voltů. Tyto impulsy se šíří na velké vzdálenosti tak, že blesk může poškodit nebo zničit elektroniku i ve vzdálenosti třeba několik kilometrů od úderu. Při blesku mezi mraky se impulsy do vedení dostávají indukcí nebo kapacitou.

Přepěťové impulsy se vyskytují nejčastěji v napájecí síti, ale také ve všech dalších sítích, jako jsou např. telefonní, datové, zabezpečovací a podobně.

Ohrožena je veškerá elektronika

Elektronické obvody jsou dnes takřka ve všech elektrických zařízeních. Ohroženy tak jsou počítače, domácí video a audiotechnika, ale i domácí kuchyňské spotřebiče, plynové kotle a podobně.

Impulsní přepětí vyvolané úderem blesku může elektronický přístroj zcela zničit. V lepším případě pak může dojít k poruchám chodu elektronických přístrojů a v každém případě je snižována životnost elektroniky. Opravy jsou pak velmi nákladné a nelze v těchto případech ani uplatnit případnou reklamaci v záruční době.

Mít hromosvod nestačí

Hromosvod je velmi důležitou součástí ochrany před bleskem a přepětím a rozhodně je dobré ho na domě mít. Většina z nich je konstruována pro ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku. Pro ochranu elektrických a elektronických přístrojů však nestačí. O tom, jak vybrat správný hromosvod, jsme psali zde.

Odpojení přístrojů bývá problematické

Odpojování přístrojů při bouřce je tradiční způsob chránění před poškozením. V současné době je to však problematické, protože přístroje jsou připojeny nejen k napájecí síti, ale i k dalším sítím, jako je třeba telefonní vedení nebo antény, a přístroje jsou často propojeny datovými sítěmi. Odpojení by tedy bylo pracné a často by mohlo narušit další funkci zařízení. Navíc často potřebujeme aby přístroje pracovaly i při bouřce, týká se to zejména přístrojů, které zabezpečují bezpečnost, jako jsou třeba požární a bezpečnostní signalizace, telefonní zařízení nebo vysílačky. Některé spotřebiče navíc nelze tak jednoduše odpojit.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že stačí mít vypnutý vypínač nebo jistič a nemůže se nic stát. Jenže tak to není. Vzdálenosti mezi kontakty vypnutých vypínačů a jističů jsou tak malé, že impuls mezi nimi bez problémů přeskočí. Tyto případy byly v praxi mnohokrát potvrzeny.

Účinná pomoc

Pokud to jde, je dobré během bouřky vytáhnout z elektrických zásuvek veškerou možnou elektroniku. U některých zařízení to ale nejde. V takovém případě jsou řešením přepěťové ochrany.

Přepěťová ochrana 1. stupně (svodiče bleskového proudu) se instaluje buď do hlavních přípojných skříní (HPS) obvykle situovaných na venkovní straně obvodové zdi domu, nebo do hlavního rozvaděče nízkého napětí uvnitř objektu. Přepěťová ochrana 2. stupně (svodiče přepětí) se většinou instaluje do podružných rozvaděčů, které jsou uvnitř domu nebo bytu. Až potom přichází na řadu přepěťová ochrana 3. stupně (jemná ochrana), kterou zapojíte doma do elektrické sítě. Laicky řečeno se jedná o vylepšené prodlužovačky a zásuvky.

Pozor na amatérské zapojení

Ochranných přístrojů je celá řada a jejich volbu a instalaci je vhodnější ponechat odborníkům. Před vlastní instalací je vždy třeba vědět, co chcete ochránit a v jakém rozsahu. Kvalifikovaní odborníci potom mohou optimálně navrhnout celý ochranný systém.

Vždy je lepší vsadit na prověřeené kvalitní výrobky, protože existují také neseriozní výrobci, kteří dodávají takové ochrany, které například nebudou fungovat v extrémmních případech přímého úderu blesku.

Cena se odvíjí od požadované úrovně ochrany. Za některé svodiče můžete dát několik set korun, ale i několik tisíc korun. Amatérskému řešení je ale v tomto případě vždy vhodné se raději vyhnout.

Další články
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Cupra Formentor: První opravdová Cupra

Vánočním věncům letos nebude vévodit jehličí, ale...

Tipy, jak pěstovat vánoční kaktus, aby vám kvetl jako divý...

Péče o pokojovky v zimě: Pozor na průvan, suchý vzduch,...

Umělecká fotografie je na vzestupu navzdory snadné dostupnosti...

Nekvete vám orchidej? Připravte si zálivku ze dvou...

Průvodce půjčováním nářadí: vaše cesta k efektivním...

Zavřít reklamu